Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Jeroen Struving en Patricia Heerekop-Struving. Het Bestuur draagt zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen en is het centrale aanspreekpunt voor alle partijen, zoals de Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland, en andere (publieke) organisaties alsook voor de gasten. Onderaan deze pagina vindt u hun activiteiten opgesomd.
Een persoonlijke noot: “Wij wonen in het centrum van Den Haag met opgroeiende kinderen en genieten van de mogelijkheden die de stad ons te bieden heeft. Daarnaast zoeken wij de ruimte en de rust van het strand en genieten hier regelmatig van. Dit bieden wij ook graag anderen aan.”

Het Bestuur heeft regelmatig contact met de Raad van Advies. De rol van de Raad van Advies is om scherp te blijven op de doelstellingen. De Raad is goed op de hoogte van de stappen die het Bestuur zet, fungeert als een belangrijk klankbord en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur.
In de raad nemen mensen zitting die hoog betrokken zijn bij de Haagse en Westlandse regio.

Het Bestuur:

  • zorgt voor naleving en beheer van regel- en wetgeving gemeentelijke diensten zoals strandbeheer, milieudienst, brandweer en publieke diensten;
  • staat in nauw contact met publieke organisaties zoals de Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delfland en met belangenorganisaties;
  • coördineert beheer op- en afbouw en opslag strandhuisjes;
  • coördineert verhuur van de huisjes;
  • houdt toezicht op naleving van het huishoudelijk reglement;
  • houdt het dagelijks toezicht.